Nuværende formand Ib Thomsen
 
 
 
Velkommen til vores hjemmeside!

Nedenfor kan du se de seneste nyheder - og på hjemmesidens øvrige sider håber vi, at du kan finde de oplysninger, som du søger.

Du er altid velkommen til at kontakte  et af fjerkræklubbens bestyrelsesmedlemmer, såfremt du har spøgsmål eller ønsker medlemsskab.

NB: HUSK AT OPLYSE DIT DffR - MEDLEMSNUMMER og dit navn, når du bestiller ringe og betaler til hovedforeningen....

 

Nyheder: 

Stor tak til alle annoncører for støtten til udstillingskataloget i forbindelse med årets fjerkræudstilling  i Tullebøllehallen den 23-24 november 2019 !

Næste medlemsarrangement:

 
30.1.2020 kl. 19.00 Generalforsamling i Frivilligcentret, Fredensvej 1, Rudkøbing. Mød op og gør din indflydelse gældende!
 
 

 -o-     Se det nye klubblad marts 2019 her

Generalforsamling.

Der afholdtes ordinær generalforsamling i Borgerhuset - Ahlefeldstgade i Rudkøbing den 30. januar 2019 kl. 19.00

Der deltog 27 medlemmer. Poul Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen som efterfølger for Henning Petersen - se mere fra generalforsamlingen her.

-o-

Stor tak til alle annoncører for støtten til udstillingskataloget i forbindelse med årets fjerkræudstilling !!!!!

Årets fjerkræudstilling i Tullebøllehallen er

afholdt den 24.-25 november 2018.

Der blev udstillet over 200 stk fjerkræ, samt duer.

 

 

Hønsedag afholdt lørdag den 6. oktober 2018 kl. 9.00 hos Jørgen Frederiksen, Simmerbølle Kirkevej 2.
Vi startede med kaffe og rundstykker.

Der var 40 dyr til bedømmelse af Jørgen Chr. Hansen, som også gav gode råd. gode råd.

 

Bustur til Europa udstilling i Herning hallerne lørdag den 10. november 2018 - BUSTUREN AFLYST p.gr.a. MANGLENDE TILSLUTNING.... 

Bussen kører fra D.L.G. i Rudkøbing kl. 7,.00  - retur fra  Herning kl.17.00

Prisen pr. person er: voksne 200 kr. -- .børn under 18 år 100 kr.
 
Vi håber at mange vil tilmelde sig til turen for at  
komme op og opleve denne store udstilling med mange 
dyr fra hele Europa. Der kan være fjerkræ racer som 
man aldrig har set før, og man kan evt. købe nye avlsdyr  
med hjem.
 
Der samles op på Fyn, langs motorvejen, efter aftale
Fortæring er for egen regning
Sidste tilmelding er 25 oktober til: Ib tlf. 29784098. 
Busturen aflyses hvis der ikke er nok tilmeldte.
 

 

Fælles transport af fjerkræ fra Langeland til Europaudstillingen i Herning. 

Afgang : tirsdag den 6 november. 
Fjerkræene skal være hos Peter Andreasen, 
Mosevænget 27, Kulepile, inden kl.9

Tilmelding til: Peter på tlf 2019 5268 senest den 25. oktober og gerne så hurtigt som muligt

Prisen er 100 kr pr udstiller. i startgebyr og 25 kr. pr. fjerkræ..

Fjerkræene kommer tilbage søndag den 11 november.
Opsamling af dyr andre steder, efter aftale med Peter. 
Peter og Bjarne kører fælles transport.

 

 

-o-

Formand for vores hovedforening - DFfR - Niels Rasmussen er afgået ved døden

En vemodig meddelelse at skulle bringe videre i vores forening.
Hovedforeningens formand Niels Rasmussen er stille sovet ind lørdag d. 14.4.2018 om formiddagen.
Se evt. mere på http://racefjerkrae.dk/dffr/

-o-

Årets aktivitetskalender kan du se her.

-o-

Referat fra årets generalforsamling kan du se her.

-o-

Generalforsamling afholdes den 25.1.2018 kl 19.00 i Borgerhuset, Rudkøbing.

Kom og hør om årets gang og de planlagte aktiviteter for 2018 - og gør din indflydelse gældende i klubben!

-o-

Husk fjerkræudstillingen i SØM Fjerkræklubben Syd- Øst- og Midtfyn den 13.-14. januar 2018.

Se iøvrigt på klubbens hjemmeside www.fjerkræfyn.dk 

-o-

17.06.2017

På en dejlig sommerdag afholdt klubben hønsetur til Ærø med 31 deltagere.

Efter besøg hos Niels Christian og Voderup Klint og frokost på Rise Bryggeri gik turen til Søbygård.

      

 -o-

12.04.2017

Nu må hønsene igen lukkes ud!!

-o-

Vinsmagningsaften afholdt den 17.3.2017 i Borgerhuset i Rudkøbing med 36 deltagere.

-o-

Klubaften afholdt den 22.2.2017 i Borgerhuset  i Rudkøbing med hovedemnet Fugleinfluenza og reglerne for hønsehold  med 13 deltagere.

-o-

Medlemsmøde med Hovedbestyrelsen.

Emne: Fugleinfluenza

På Fyn afholdes mødet den 18. februar 2017 kl. 13.00 i Aunslev Forsamlingshus, Skovgyden 1, 5800 Nyborg

Tilmelding til kontoret på 23740188 eller dffr@racefjerkrae.dk

Venlig hilsen D.F.F.R

-o-

Klubbens kasserer Bjarne V. Petersen er den 4.2 2017 blevet tildelt Sølvnålen for uegennyttig og trofast arbejde i fjerkræsagens tjeneste af Danmarks Fjerkræavlerforening for Racefjerkræ. Et stort tillykke!

-o-

Bestyrelsen har efter årets generalforsamling den 27.1.2017 konstituret sig - se bestyrelsen her

-o-

Referat fra Generalforsamlingen den 27. januar 2017 kan du se her

Om Langelands Fjerkræklubs start.

Den 28. marts 1923 afholdtes den stiftende Generalforsamling i Rudkøbing, hvor klubben " Langelands Fjerkræklub " blev dannet . 

Til bestyrelsen valgtes: Togfører A. Hansen , Rudkøbing, Formand , Fyrbøder Chr. Johansen, Næstformand, Lokomotivfører R. Christensen, Kasserer, Boelsmand H.C. Madsen, Møllemose, samt Bogholder Edv. Frandsen, Rudkøbing, Sekretær.

Til Revisorer valgtes : Forretningsbestyrer N. Godtfredsen og Arbejdsmand Marius Hansen. 

Efter ansøgning fik Klubben tilladelse til den 22. juni ( Samme dag som " Langelands Landøkonomiske Forening " afholdt Dyrskue i Rudkøbing) at lade bortlodde 5 stammer høns…. Denne bortlodning indbragte Klubben et efter forholdene ganske pænt overskud.

Nye medlemmer kan optages i Klubben ved henvendelse til bestyrelsen. 

Edv. Frandsen

Sekretær.  

 

UDMÆRKELSER:

6 af vores medlemmer har modtaget udmærkelser fra Danmanks Fjerkræavlerforening for Raceavl:

Bent Hoffmann og Henning Petersen har modtaget Sølvnålen og Ib Thomsen har modtaget Guldnålen, for deres mangeårige interesse og arbejde for Fjerkræsagen. 

Bent Petersen Løkkeby har fået sølvnålen til vores udstilling den 27. november 2015 i Tullebøllehallen.

Bjarne V. Petersen er den 4.2 2017 blevet tildelt Sølvnålen for uegennyttig og trofast arbejde i fjerkræsagens tjeneste.

Poul Hansen, Tullebølle har fået sølvnålen i forbindelse med hans 70-års dag den 4.5.2018 for hans indsats for fjerkræklub mm.

TILLYKKE TIL ALLE 6