Nuværende formand Ib Thomsen
 
 
Velkommen til vores hjemmeside!

Nedenfor kan du se de seneste nyheder - og på hjemmesidens øvrige sider håber vi, at du kan finde de oplysninger, som du søger.

Du er altid velkommen til at kontakte  et af fjerkræklubbens bestyrelsesmedlemmer, såfremt du har spøgsmål eller ønsker medlemsskab.

Næste medlemsarrangementer:


 
 
 
 
 Årets  øvrige arrangementer - se her!

 

JULE- OG NYTÅRSHILSEN

Vi ønsker hermed medlemmer, venner af klubben og sponsorer en rigtig glædelig og velsignet jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Vi håber meget, at vi i det kommende år kan ses "normalt" og holde vores årlige fjerkræudstilling uden restritioner.

Mange hilsner fra Bestyrelsen

 

 

 

 

Bestyrelsen har besluttet at aflyse generalforsamlingen i 2021 på grund af Covid19-situationen. Flemming Hansen er udtrådt af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. De øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer mm fortsætter uændret.  

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en glædelig Jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

2020 blev desværre ikke det år på grund af COVID19, som vi havde planlagt – således blev også årets store begivenhed Fjerkræudstillingen i Tullebøllehallen aflyst – men sæt allerede nu kryds i kalenderen den  25.-28. november 2021, for da håber vi, at vi kan afholde næste års udstilling. Årets generalforsamling er, som det fremgår nedenfor  planlagt udskudt til den 19. marts 2021 kl. 19.00 i Frivilligcenteret i Rudkøbing. Vi forventer endvidere at udsende det årlige klubblad i slutningen af marts måned.
 
Hilsen Bestyrelsen
 

 

Næste medlemsarrangement: 

19.3.2021 kl. 19.00 - Generalforsamling i Frivilligcentret, Fredensvej 1, Rudkøbing – Dagsorden i henhold til vedtægterne.

På grund af Covid19-situationen er tilmelding til Ib Thomsen på 2978 4098 nødvendig. Der gøres opmærksom på, at generalforsamlingen kan blive yderligere udsat på grund af eventuelt forsamlingsforbud. Følg med her på hjemmesiden.

 

29.1.2021 kl. 19.00 - AFLYST GRUNDET CORONASITUATIONEN - Generalforsamling i Frivilligcentret, Fredensvej 1, Rudkøbing – Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

10. oktober 2020 kl. 9.00 -- AFLYST GRUNDET CORONASITUATIONEN -- Hønsedag hos Frederiksen, Simmerbølle Kirkevej 2.
Pris pr. dyr 10,- kr. Vi starter med kaffe og rundstykker. Tag madpakken med – der vil være drikkelse. Tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 en uge før.

23. oktober 2020 kl. 16.30 -- AFLYST GRUNDET CORONASITUATIONEN -- Bowling, spisning og kaffe i Snødehallen. Prisen for arrangementet er 100 kr. pr. person – juniorer halv pris – drikkelse for egen regning. Der serveres steg mm. Tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 senest den 15. oktober.

 

Årets fjerkræudstilling i Tullebøllehallen er desværre blevet AFLYST GRUNDET CORONASITUATIONEN.

 

Se klubbladet marts 2020 her

Medlemsmøde den 13. marts 2020 kl. 19.00 i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, Rudkøbing - Fjerkrædommer Peder Pedersen, Juelsminde kommer og fortæller om æg og ægudstilling samt om sine mange års arbejde med fodbefjerede dværge.

Klubben er vært ved Kaffe og kage. Gerne tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 tre dage før. 

-o-

Planlagte aktiviteter i 2020 ser du her!

 -o-

På generalforsamlingen 30.1.2020 blev Margit og Bjarne Petersen udnævnt til Æresmedlemmer i Langelands Racefjerkræklub. Udnævnelsen blev af formanden begrundet ved det kæmpearbejde de begge to har udført for fjerkræklubben igennem rigtig mange år.

-o-

Tidligere aktiviteter:

 

Der afholdtes ordinær generalforsamling i Frivilligcenter Langeland - Fredensvej 1 i Rudkøbing den 30. januar 2020.

Der deltog 28 medlemmer. Der var genvalgt over hele linien og bestyrelsen konstituerede sig som det fremgår her
-o-
-o-
Der afholdtes ordinær generalforsamling i Borgerhuset - Ahlefeldstgade i Rudkøbing den 30. januar 2019 kl. 19.00

Der deltog 27 medlemmer. Poul Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen som efterfølger for Henning Petersen - se mere fra generalforsamlingen her.

-o-

Årets fjerkræudstilling i Tullebøllehallen er

afholdt den 24.-25 november 2018.

Der blev udstillet over 200 stk fjerkræ, samt duer.

 -o- 

Hønsedag afholdt lørdag den 6. oktober 2018 kl. 9.00 hos Jørgen Frederiksen, Simmerbølle Kirkevej 2.
Vi startede med kaffe og rundstykker.

Der var 40 dyr til bedømmelse af Jørgen Chr. Hansen, som også gav gode råd. gode råd.

-o-

Fælles transport af fjerkræ fra Langeland til Europaudstillingen i Herning. 

Afgang : tirsdag den 6 november. Fjerkræene skal være hos Peter Andreasen, Mosevænget 27, Kulepile, inden kl.9

Tilmelding til: Peter på tlf 2019 5268 senest den 25. oktober og gerne så hurtigt som muligt

Prisen er 100 kr pr udstiller. i startgebyr og 25 kr. pr. fjerkræ..

Fjerkræene kommer tilbage søndag den 11 november.Opsamling af dyr andre steder, efter aftale med Peter. Peter og Bjarne kører fælles transport.

 -o-

Formand for vores hovedforening - DFfR - Niels Rasmussen er afgået ved døden

En vemodig meddelelse at skulle bringe videre i vores forening.
Hovedforeningens formand Niels Rasmussen er stille sovet ind lørdag d. 14.4.2018 om formiddagen.
Se evt. mere på http://racefjerkrae.dk/dffr/

-o-

Årets aktivitetskalender kan du se her.

-o-

Referat fra årets generalforsamling kan du se her.

-o-

Generalforsamling afholdes den 25.1.2018 kl 19.00 i Borgerhuset, Rudkøbing.

Kom og hør om årets gang og de planlagte aktiviteter for 2018 - og gør din indflydelse gældende i klubben!

-o-

Husk fjerkræudstillingen i SØM Fjerkræklubben Syd- Øst- og Midtfyn den 13.-14. januar 2018.

Se iøvrigt på klubbens hjemmeside www.fjerkræfyn.dk 

-o-

17.06.2017

På en dejlig sommerdag afholdt klubben hønsetur til Ærø med 31 deltagere.

Efter besøg hos Niels Christian og Voderup Klint og frokost på Rise Bryggeri gik turen til Søbygård.

      

 -o-

12.04.2017

Nu må hønsene igen lukkes ud!!

-o-

Vinsmagningsaften afholdt den 17.3.2017 i Borgerhuset i Rudkøbing med 36 deltagere.

-o-

Klubaften afholdt den 22.2.2017 i Borgerhuset  i Rudkøbing med hovedemnet Fugleinfluenza og reglerne for hønsehold  med 13 deltagere.

-o-

Medlemsmøde med Hovedbestyrelsen.

Emne: Fugleinfluenza

På Fyn afholdes mødet den 18. februar 2017 kl. 13.00 i Aunslev Forsamlingshus, Skovgyden 1, 5800 Nyborg

Tilmelding til kontoret på 23740188 eller dffr@racefjerkrae.dk

Venlig hilsen D.F.F.R

-o-

Klubbens kasserer Bjarne V. Petersen er den 4.2 2017 blevet tildelt Sølvnålen for uegennyttig og trofast arbejde i fjerkræsagens tjeneste af Danmarks Fjerkræavlerforening for Racefjerkræ. Et stort tillykke!

-o-

Bestyrelsen har efter årets generalforsamling den 27.1.2017 konstituret sig - se bestyrelsen her

-o-

Referat fra Generalforsamlingen den 27. januar 2017 kan du se her

Om Langelands Fjerkræklubs start.

Den 28. marts 1923 afholdtes den stiftende Generalforsamling i Rudkøbing, hvor klubben " Langelands Fjerkræklub " blev dannet . 

Til bestyrelsen valgtes: Togfører A. Hansen , Rudkøbing, Formand , Fyrbøder Chr. Johansen, Næstformand, Lokomotivfører R. Christensen, Kasserer, Boelsmand H.C. Madsen, Møllemose, samt Bogholder Edv. Frandsen, Rudkøbing, Sekretær.

Til Revisorer valgtes : Forretningsbestyrer N. Godtfredsen og Arbejdsmand Marius Hansen. 

Efter ansøgning fik Klubben tilladelse til den 22. juni ( Samme dag som " Langelands Landøkonomiske Forening " afholdt Dyrskue i Rudkøbing) at lade bortlodde 5 stammer høns…. Denne bortlodning indbragte Klubben et efter forholdene ganske pænt overskud.

Nye medlemmer kan optages i Klubben ved henvendelse til bestyrelsen. 

Edv. Frandsen

Sekretær.  

 

UDMÆRKELSER:

6 af vores medlemmer har modtaget udmærkelser fra Danmanks Fjerkræavlerforening for Raceavl:

Bent Hoffmann og Henning Petersen har modtaget Sølvnålen og Ib Thomsen har modtaget Guldnålen, for deres mangeårige interesse og arbejde for Fjerkræsagen. 

Bent Petersen Løkkeby har fået sølvnålen til vores udstilling den 27. november 2015 i Tullebøllehallen.

Bjarne V. Petersen er den 4.2 2017 blevet tildelt Sølvnålen for uegennyttig og trofast arbejde i fjerkræsagens tjeneste.

Poul Hansen, Tullebølle har fået sølvnålen i forbindelse med hans 70-års dag den 4.5.2018 for hans indsats for fjerkræklub mm.

Æresmedlemmer i klubben

Birgit og Bent Hoffmann

Margit Petersen
 
Max Christensen
 
Børge Hansen

Bjarne V. Petersen - RIP
 
Johannes Appel - RIP