Nedenfor kan du se de seneste nyheder - og på hjemmesidens øvrige sider håber vi, at du kan finde de oplysninger, som du søger.

Du er altid velkommen til at kontakte  et af racefjerkræklubbens bestyrelsesmedlemmer, såfremt du har spøgsmål eller ønsker medlemsskab.

 

 
NYHEDER:
 
Du kan se aktivitetsprogrammet for 2024 her
og referatet fra generalforsamlingen 2024 her
 
 -o-
 
Næste arrangement:
 
 29. juni 2024 kl. 10.00 Hønsetur - Afgang fra Land & Fritid, Rudkøbing. Turen går i egne biler til Morten Clausen i Svendborg og senere til Jørgen Chr. Hansen i Frørup. Tag madpakken med - vi finder et sted at spise den - Klubben har øl og vand med.
Tilmelding senest en uge før til Ib Thomsen på 29 78 40 98.
 
 
7.-9. juni 2024 Dyrskue i Odense – gratis at udstille. Tilmelding via Odense Vestfyn.
 
 
 
 
7. marts 2024 kl. 19.00 Medlemsmøde i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, Rudkøbing. Jørgen Chr. Hansen fortæller om udrugning af hønseæg. Han har stor erfaring – og har udruget i mange år for andre. Klubben er vært ved kaffe og kage. Gerne tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 tre dage før. -- ER AFHOLDT.
 
26.1.2024 kl. 19.00 Generalforsamling i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, Rudkøbing.
Dagsorden ifølge lovene. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Klubben er vært med kaffe og kage samt øl og vand . Vi ses til en hyggelig aften.
Gerne tilmelding til IB THOMSEN 29784098 
Mød op og gør din indflydelse gældende! -- ER AFHOLDT.
 
 
1-3. december: Klubudstilling i SØM
Udstillingen er åben for publikum lørdag 14:30-17:00
og søndag 10:00 -15:00. I Vindinge Hallen, Skolevej 15, 5800 Nyborg. --- ER AFHOLDT
 
16.- 19. november Udstilling i Tullebøllehallen.
Tilmelding af høns, dværghøns, ænder, gæs og duer til Peter Andreasen på email: peter_a@get2net.dk eller pr. post til Mosevænget 27, 5900 Rudkøbing senest den 1. november.
Tilmeldingsblanketten findes her. Præmiereglerne findes her  ---- ER AFHOLDT
 
 
Lørdag den 23. september kl. 9.00 Hønse- og duedag hos Frederiksen, Simmerbølle Kirkevej 2.
Pris pr. dyr 10,- kr.
Vi starter med kaffe og rundstykker.
Jørgen Chr. vil gennemgå de fremmødte dyr - såfremt der tilmeldes duer, så finder vi også ud af det.
Tag madpakken med – der vil være drikkelse. Tilmelding til Ib Thomsen på 29 78 40 98 en uge før.  -- ER AFHOLDT.
 
 
---ooo--- 
 
Lørdag den 26. august kl. 13.00. Vaccination af høns og duer hos Fredriksen, Simmerbølle Kirkevej 2.
Tilmelding af dyr til Ib Thomsen på 29 78 40 98 senest den 17. august - Pris pr. dyr ca. 10-12 kr. -- ER AFHOLDT
 
28. juli kl. 17.00 afholder vi "Grillaften" på Stenoddevej 16 på Tåsinge hos Jill og Arne Foged.
Der serveres vildsvinesteg med dessert og kaffe samt drikkevarer til en egenbetaling på kr. 50,- pr. deltager.
Jeg håber, vi ses til en hyggelig aften. Tilmelding til Ib Thomsen på 29784098 senest en uge før.
ER AFHOLDT

17. juni kl. 10.00 Hønsetur - Afgang fra Land & Fritid, Rudkøbing. Turen går til Henrik Bruun i V. Skerninge, hvor vi ser på hans duer. Tag madpakken med… Arrangementet slutter med besøg og eftermiddagskaffe hos Niels Arne Sørensen, Middelfart, hvor vi ser på hans fjerkræ. Turen foregår i privatbiler efter nærmere aftale.
Tilmelding senest en uge før til Ib Thomsen på 29 78 40 98.  ER AFHOLDT
 
---ooo---
 
11. juni Dyrskue i Odense – gratis at udstille. Tilmelding via Odense Vestfyn.  ER AFHOLDT
 
Aftentur: Den 25 maj kl 19 aftentur til Tullebølle. Vi besøger Sven og Lea, Skolevej 19 og Kent og Lone. Senere besøger vi Poul og Birte Askevej 4. Til slut kaffe i Frivilligcenteret, Fredensvej 1 i Rudkøbing.  Tilmelding gerne på 29784098 - vi ses- Ib   ER AFHOLDT
 
---ooo---
 
Efter racefjerkræklubbens generalforsamling den 27.1. 2023 har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand - Ib Foged Thomsen
Næstformand - Kim Lindskov Petersen
Sekretær - Tina Hansen
Kasserer - Peter Bøgebjerg Andreasen
Bestyrelsesmedlem - Arne Dam Foged
Bestyrelsesmedlem - Poul Hansen
Bestyrelsesmedlem - Christian Pihl Givskov
 
 
Du kan se referatet fra generalforsamlingen her.
 
Og du kan se de reviderede vedtægter efter sammenlægningen med Langelands Racedueforening her.
 
 

 

 
 
 
Langelands Racefjerkræklub
er en lokalklub under
 
      
 
og lokalklub under
 
  
 
Danmarks Racedueforeninger