Medlemsskab og priser

Ønsker du at blive medlem af vores klub - så kontakt blot kassereren eller et af bestyrelsesmedlemmerne.
 
Kontingenter 2024

Kontingent årligt for voksne og støttemedlemmer:  kr. 125,-
Kontingent årligt for samboende par: kr. 175,-
Kontingent årligt for ungdomsmedlemmer fra 6 til og med 18 år: kr. 75,-

Kontingentet gælder kun for medlemskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Kontingentet kan betales over bank på Reg. Nr. 5630 Kontonr. 8271705442
Husk at anføre medlemsnummer ved betalingen - eller kontant til formanden eller kassereren.

For at få stemmeret på Langelands Racefjerkræklubs generalforsamling, og for at kunne bestille fodringe skal du også være medlem af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl (D.F.f.R) og/eller Danmarks Racedueforeninger (DRF).
Du finder oplysninger om tilmelding, vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/ henholdsvis https://raceduen.dk/
NB: HUSK AT OPLYSE DIT MEDLEMSNUMMER og dit navn, når du bestiller ringe og betaler til hovedforeningerne...

2023
 
Kontingent årligt for voksne og støttemedlemmer: kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par: kr. 150,-
Kontingent årligt for børn indtil 18 år. kr. 50,-

Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Kontingentet kan betales over bank på Reg. Nr. 5630 Kontonr. 8271705442
Husk at anføre medlemsnummer ved betalingen - eller kontant til formanden eller kassereren.

For at få stemmeret på Langelands Racefjerkræklubs generalforsamling, og for at kunne bestille fodringe skal du også være medlem af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl (D.F.f.R) og/eller Danmarks Racedueforeninger (DRF).
Du finder oplysninger om tilmelding, vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/ henholdsvis https://raceduen.dk/
NB: HUSK AT OPLYSE DIT MEDLEMSNUMMER og dit navn, når du bestiller ringe og betaler til hovedforeningerne...
 
 
2022:
Kontingent årligt for voksne og støttemedlemmer: kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par: kr. 150,-
Kontingent årligt for børn indtil 18 år. kr. 50,-

Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Kontingentet kan betales over bank på Reg. Nr. 5630 Kontonr. 8271705442
Husk at anføre medlemsnummer ved betalingen - eller kontant til formanden eller kassereren.

Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen - og dermed stemmeret på klubbens generalforsamling, finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/
NB: HUSK AT OPLYSE DIT DffR - MEDLEMSNUMMER og dit navn, når du bestiller ringe og betaler til hovedforeningen....
 
2021:
Kontingent årligt for voksne og støttemedlemmer: kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par: kr. 150,-
Kontingent årligt for børn indtil 18 år. kr. 50,-

Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Kontingentet kan betales over bank på Reg. Nr. 5630 Kontonr. 8271705442
Husk at anføre medlemsnummer ved betalingen -  eller kontant til formanden eller kassereren.

Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen - og dermed stemmeret på klubbens generalforsamling, finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/
NB: HUSK AT OPLYSE DIT DffR - MEDLEMSNUMMER og dit navn, når du bestiller ringe og betaler til hovedforeningen....
 
2020:
Kontingent årligt for voksne og støttemedlemmer:                    kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par:                                         kr. 150,-   
Kontingent årligt for børn indtil 18 år.                                         kr.  50,-
  
Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Kontingentet kan betales over bank på Reg. Nr.   5630     Kontonr.  8271705442
Husk at anføre medlemsnummer ved betalingen.
 
Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen,  finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/ 
NB: HUSK AT OPLYSE DIT DffR - MEDLEMSNUMMER og dit navn, når du bestiller ringe og betaler til hovedforeningen....
 
 
 
2019:
Kontingent årligt for voksne:                    kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par:      kr. 150,-   
Kontingent årligt for børn indtil 18 år.      kr.  50,-
 
 
Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Kontingentet kan betales over bank på Reg. Nr.   5630     Kontonr.  8271705442
Husk at anføre medlemsnummer ved betalingen.
 
Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen,  finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/ 
 
 
2018:
Kontingent årligt for voksne:                    kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par:      kr. 150,-   
Kontingent årligt for børn indtil 18 år.      kr.  50,-
 
 
Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
 
Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen,  finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/
 
2017:
Kontingent årligt for voksne :                  kr. 80,-
Kontingent årligt for børn indtil 18 år :    kr. 40,-
 
Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen,  finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/