Her optages alle medlemmer
Opdrættere kan få anført type af opdræt
Send en mail til peter_a@get2net.dk

Medlemsskab og priser

Ønsker du at blive medlem af vores klub - så kontakt blot kassereren eller et af bestyrelsesmedlemmerne.
 
 
 
2018:
Kontingent årligt for voksne:                    kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par:      kr. 150,-   
Kontingent årligt for børn indtil 18 år.      kr.  50,-
 
 
Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
 
Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen,  finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/
 
2017:
Kontingent årligt for voksne :                  kr. 80,-
Kontingent årligt for børn indtil 18 år :    kr. 40,-
 
Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen,  finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/