Lidt historie

 
 
 
 
 
 


Den 28. marts 1923 afholdtes den stiftende Generalforsamling i Rudkøbing, hvor klubben " Langelands Fjerkræklub " blev dannet .

Til bestyrelsen valgtes: Togfører A. Hansen , Rudkøbing, Formand , Fyrbøder Chr. Johansen, Næstformand, Lokomotivfører R. Christensen, Kasserer, Boelsmand H.C. Madsen, Møllemose, samt Bogholder Edv. Frandsen, Rudkøbing, Sekretær.

Til Revisorer valgtes : Forretningsbestyrer N. Godtfredsen og Arbejdsmand Marius Hansen.

Efter ansøgning fik Klubben tilladelse til den 22. juni ( Samme dag som " Langelands Landøkonomiske Forening " afholdt Dyrskue i Rudkøbing) at lade bortlodde 5 stammer høns…. Denne bortlodning indbragte Klubben et efter forholdene ganske pænt overskud.

Nye medlemmer kan optages i Klubben ved henvendelse til bestyrelsen.

Edv. Frandsen
Sekretær.
 


Efter en mindre pause blev foreningens aktiviteter genoptaget i 1984 under navnet - Langelands Racefjerkræklub.

Langelands Racefjerkræklub og Langelands Racedueklub blev fusioneret den 27.1.2023 og fortsætter under navnet Langelands Racefjerkræklub, som herefter er en lokalforening under Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl og en lokalforening under Danmarks Racedueforninger.UDMÆRKELSER:

6 af vores medlemmer har modtaget udmærkelser fra Danmanks Fjerkræavlerforening for Raceavl:

Bent Hoffmann og Henning Petersen har modtaget Sølvnålen og Ib Thomsen har modtaget Guldnålen, for deres mangeårige interesse og arbejde for Fjerkræsagen.

Bent Petersen Løkkeby har fået sølvnålen til vores udstilling den 27. november 2015 i Tullebøllehallen.

Bjarne V. Petersen er den 4.2 2017 blevet tildelt Sølvnålen for uegennyttig og trofast arbejde i fjerkræsagens tjeneste.

Poul Hansen, Tullebølle har fået sølvnålen i forbindelse med hans 70-års dag den 4.5.2018 for hans indsats for fjerkræklub mm.
 


ÆRESMEDLEMMER

Birgit og Bent Hoffmann
Margit Petersen
Max Christensen
Børge Hansen
Bjarne V. Petersen - RIP
Johannes Appel - RIP