Nuværende formand Ib Thomsen

Langelands Fjerkræklubs start.

Den 28. marts 1923 afholdes den stiftende Generalforsamling i Rudkøbing, hvor Foreningen " Langelands Fjerkræklub " blev dannet . 

Til bestyrelsen valgtes: Togfører A. Hansen , Rudkøbing, Formand , Fyrbøder Chr. Johansen, Næstformand, Lokomotivfører R. Christensen, Kasserer, Boelsmand H.C. Madsen, Møllemose, samt Bogholder Edv. Frandsen, Rudkøbing, Sekretær.

Til Revisorer valgtes : Forretningsbestyrer N. Godtfredsen og Arbejdsmand Marius Hansen. 

Efter ansøgning fik Klubben tilladelse til den 22. juni ( Samme dag som " Langelands Landøkonomiske Forening " afholdt Dyrskue i Rudkøbing) at lade bortlodde 5 stammer høns…. Denne bortlodning indbragte Klubben et efter forholdene ganske pænt overskud.

Nye medlemmer kan optages i Klubben ved henvendelse til bestyrelsen. 

Edv. Frandsen

Sekretær.

 

Velkommen til vores hjemmeside!

Nedenfor kan du se årets planlagte aktiviteter - og på de øvrige sider håber vi, at du kan finde de oplysninger, som du netop søger.

Du er altid velkommen til at at kontakt til os, såfremt du har spøgsmål eller ønsker medlemsskab.''

 

Vi ønsker alle vore medlemmer en god jul samt et godt nytår.. 

Vi ser frem til at fugleinfluenza H5N8 snart er overstået, så vi kan komme videre. 
Håber Fødevarestyrelsen vil give det frit at samle vores dyr igen, til forskellige møder og skuer. Der er ikke fundet sygdom af fugleinfluenza H5N8 i danske racebesætninger. 
Vi starter året 2017 med generalforsamling.- se indkaldelsen her.
                                                                                  Ib.

 

 

Arrangementer 2016

  

UDMÆRKELSER:

4 af vores medlemmer har modtaget udmærkelser fra Danmanks Fjerkræforening for Raceavl:

Bent Hoffmann og Henning Petersen har modtaget Sølvnålen og Ib Thomsen har modtaget Guldnålen, for deres mangeårige interesse og arbejde for Fjerkræsagen. 

Bent Petersen Løkkeby har fået sølvnålen til vores udstilling den 27. november 2015 i Tullebøllehallen.

TILLYKKE TIL ALLE 4

18.3.2016
 
Vinsmagning
Vi afholder vinsmagning den 18 marts ,
kl. 19 i borgerhuset i Rudkøbing.
Kom op til en hyggelig aften, hvor
Klaus fra Spar i Humble kommer
med vine og tilbehør.
Tilmelding til Bjarne tlf. 62562827,
eller Ib tlf. 29784098.

Er afholdt!
 
  
09.07.2016
 
Aftentur til Tåsinge hos 
Mona og Flemming.
 
Den 9 juli kl. 19.00 skal vi se Mona og Flemmings nye
hønsehus, hele anlægget og deres høns.

De har Maran høns og Wyandotter i dværg i
sølv sortrandet.

De bor Tørvemosevej nr.  18, fra kørsel i Lundby.

Der skal tilmeldes til Flemming tlf. 30113016
 
Er afholdt !
 
 
 
03.09.2016
 
Vaccination
Husk der er vaccinationsdag lørdag den 3. 9. kl. 9.30 hos Kim Petersen, Ravnerydvej, so vi plejer. 
Derefter kører vi ud til Bent Hoffmann,hvor der vaccineres dehøns, der er på Sydlangland
 
 Er  afholdt !
 
  
 
27.01.2017
 
Generalforsamling
Afholdes i Borgerhuset  i Rudkøbing kl. 19.00.
15.4. 2016
 
Foredrag
Den 15 april kl.19 i Borgerhuset
kommer Niels Rasmussen,
formand for Danmarks Fjerkræavlerforening,
og viser billeder og holder foredrag.
Mød op til en hyggelig aften, måske har
du noget som du vil spørge om eller
snakke om.
Klubben er vært ved kaffe og brød.
 
Er afholdt!
 
 
FESTVAL - Uge 30 
 
Tilmelding ca. 1. juli 2016 til Ib Thomsen tlf 2978 4098
 
Er afholdt!
  
 
 
15.10.2016
 
Hønsedag
Vi afholder hønsedag ved Jørgen Frederiksen på Simmerbølle-Kirkevej nr. 2, Kirsten og Ibs genbo.
 
Vi mødes kl. 9.00 og stater med kaffe og rundstykker, derefter vil Jørgen Chr. Hansen gennemgå hønsene.
Husk at medbringe en madpakke til frokost, øl og vand kan købes.
Tilmelding til Ib på tlf. 2978 4098
Mød op til en hyggelig dag.
 
Bestyrelsen
 
Er afholdt!
 
Fynsudstilling - 2016
UDSTILLINGEN AFLYST GRUNDET FAREN FOR SMITTE MED
FUGLEINFLUENZA
 
D.F.f.R.’s landsudstilling d. 9 – 10 –
11. december 2016 er også aflyst af samme årsag.
 

Den 26-27 november i Tullebøllehallen.
Der afholdes Fyns udstilling på Langeland i Tullebøllehallen,
sammen med vores egen udstilling den 26-27 november.
Det vil sige at alle medlemmer af D.F.F.R. på hele Fyn kan
deltage med deres fjerkræ.Der uddeles 4 Fyns pokaler til
både ungdom og senior.
Vi håber at se mange udstillere.
Husk at dyrene skal afleveres torsdag den 24 /11,
mellem kl. 18 og 20.
Bestyrelsen.
 
 
 
Afholdes ikke på grund af faren for fugleinfluenza!
25.06.2016
 
Bustur til Silkeborg.
Vi kører fra FAF i Rudkøbing kl. 07.00 og kører mod Silkeborg, hvor vi skal besøge 2 fjerkræavlere.
Derefter kører vi til en Kro i omegnen, som de lokale har fundet frem til, og der spiser vi dagens ret.
 
Når det er overstået fortsætter vi til Himmelbjerget, hvor vi vil nyde den smukke udsigt over Silkeborgsøerne, og når vi er mættet af det , tager vi hjemad og forventer at være i Rudkøbing kl. 19.00. 
 
Prisen for turen er kr. 200,00 - for bustur, middag og morgenkaffe.
 
Tilmelding til Ib Thomsen eller Bjarne V. Petersen
Venligst Bestyrelsen
 
Er afholdt
 
 
28.10.2016
 
Tur til Hanover
Klubben arrangerer bustur til Fjerkræudstilling i Hannover.
Vi kører fra Langeland kl. 11.00 og samler så op undervejs over Fyn og Jylland. Vi spiser frokostboller på Nedturen.
Når vi kommer til hotellet er aftensmaden første dag inkl.
 
Lørdagmorgen er der morgenmad på hotellet og dem der vil, kører på udstillingen og bliver hentet igen.
Søndag køres til udstilling og kl. 13.00 køres direkte hjemad fra udstilling.
Så kan vi være hjemme igen først på aftenen.
 
Prisen er kr. 1.250,00 pr. person i dobbelstværelse.
 
I prisen indgår bus T/R, kørsel til udstilling lørdag og søndag, frokostbolle i bussen på vej ned til Hanover, Hotel med 2 overnatninger i dobbeltværelse med morgenmad, middag på ankostdagen.
 
For yderligere oplysninger ring til Bjarne V. Petersen 6256 2827 eller Lisa Pihl Jensen 2324 2478.
 
Er afholdt !